top of page
  • Forfatterens bildeSFL

FNs bærekraftsmål og Sammen for livet

Oppdatert: 24. sep. 2019

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Av de 17 mål som er nedfelt, jobber Sammen for livet i henhold til flere av målene:Mål 3 - God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"


Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"


Mål 10 - Mindre ulikhet

"Redusere ulikhet i og mellom land"


Mål 11 - Bærekraftige byer og samfunn

"Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"


Mål 16 - Fred og rettferdighet

"Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer"


16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page