top of page
Rådgivende samling

SFL samler engasjerte ressurspersoner og etater med ulike innfallsvinkler til jevnlige møter, kalt rådgivende samling. Dette er en møteplass hvor vi utveksler erfaringer og synspunkter, og søker råd innenfor hverandres fagfelt. Bakgrunnen er et felles ønske om å bidra til at flest mulig innsatte/domfelte får seg jobb blir en lovlydig samfunnsborger.

SFL har et godt samarbeide med en rekke aktører; iFokus, Kriminalomsorgen, Politiet, NAV, Kirkens Bymisjon, Larvik kommune, Treschow-Fritzøe, Lions og div. instanser innenfor helse.

bottom of page