Drømmer du om et liv uten kriminalitet?

Sammen for livet gir et tilbud til høyt motiverte domfelte. Dette er ikke definert som et arbeidstiltak, men en mulighet inn i det ordinære arbeidslivet, med ordinær lønn.

Sammen for livet hjelper deg som er høyt motivert og ønsker en jobb

Det som skiller oss fra andre liknende prosjekter, er at jobbene vi finner er basert på den enkeltes ønsker, ferdigheter og forutsetninger. Vi finner riktig jobb til en motivert person, ikke person til en gitt jobb. I tillegg hjelper vi deg så du unngår ”glippsonen”. Tilbudet baserer seg på karriere­veiledning, motivasjonskurs og samtaler. Vi sam­arbeider med kriminal­omsorgen og NAV om hver enkelt deltaker. Les om kurset vårt her...

Unngå glippsonen
Ved å starte et jobb-/utdanningsløp før endt soning, unngås glipp­sonen - tiden fra du løslates til du er i gang med jobb/utdanning, bolig, gjeldshåndtering, fritidsaktiviteter osv. I denne perioden er mange innsatte/domfelte sårbare for tilbakefall.
Her kommer SFL inn med vårt unike tilbud: Vi hjelper deg slik at du er i gang med et såkalt A4-liv i det du løslates. På denne måten unngås glippsonen. Som domfelt i kriminalomsorgen kan du begynne eksternt utdanningsløp to år før planlagt løslatelse, og arbeids­praksis ett år før planlagt løslatelse.

Gode resultater
Hittil har vi hatt meget gode resultater. De aller fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb.
Siden juni 2016 til nov 2018 har 39 kandidater kommet i jobb gjennom SFL. Alle var i jobbsøkerfase FØR løs­latelse = ingen glippsone.

  • 95% har fått jobb

  • 72% er fortsatt i jobb

  • 18% er i behandling/overført NAV

  • 2,5% har hatt tilbakefall, fengslet

  • 7,5% soner gammel dom/brudd på vilkår

Ikke bare en jobb

Vår primæroppgave er å være døråpner i jobbmarkedet for straffedømte. I tillegg ser vi at det ofte er behov for bistand når det gjelder bolig, sertifikat, gjeldshåndtering, helse, bankforbindelse, etc, og vi har gode kontakter innenfor disse feltene.