Om Sammen for livet

Sammen for livet jobber med å få straffedømte ut i ordinære jobber.
Vi finner riktig jobb til en motivert person, ikke person til en gitt jobb.

Starten

Et møte høsten 2015 var starten på Sammen for livet; vår jobbkonsulent Tobias Hofsøy sammen med en tidligere innsatt oppsøkte eier av Treschow-Fritzøe, Michael Stang Treschow, med et ønske om at han skulle bidra i et prosjekt for å få innsatte/domfelte i utdanning eller jobb. Prosessen skulle starte FØR soningen var over.


Michael Stang Treschow sa ja og Sammen for livet (SFL) var et faktum. Senere kom også Anja Hammerseng-Edin og Jørn Lier Horst inn på eiersiden.

Driften

Sammen for livet hjelper innsatte/domfelte som ønsker å komme tilbake i jobb eller utdanning etter modell av det arbeids- og inkluderingsbedriften ­iFokus i Larvik gjør - at all arbeidspraksis er basert på jobbsøkers ønsker, ferdigheter og forutsetninger.


SFL er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og kan ikke ta ut økonomisk utbytte. Vi er finansiert gjennom vår eier Treschow-Fritzøe, NAV-direktoratet og Vestfold fylkeskommune. I tillegg har vi mottatt midler til drift fra Lions.

Lokaliteter

Vi holder til i lokalene til iFokus i Elveveien i Larvik. Her avholder vi våre kurs i et mentalt treningsrom, og våre kandidater har tilgang til flotte treningsfasiliteter,

"Målgruppen vi henvender oss til er innsatte som i løpet av straffegjennomføringen har signalisert at de ønsker et liv uten kriminalitet og en jobb i det ordinære arbeidslivet når de løslates."

Vi i teamet

Tobias Hofsøy

Daglig leder
Sertifisert innen karriereveiledning og coaching
Lang erfaring som ansatt innenfor kriminalomsorgen

Oona Egge Hølen

Markedsføring/jobbkonsulent
Grafisk designer

Lang erfaring fra privat næringsliv og
selvstendig virksomhet

 

Bjørn Krogsrud

Samfunnskontakt
Tidligere direktør i Kriminalomsorgen

Våre eiere

Michael Stang Treschow

«Jeg synes dette er et flott initiativ og et spennende prosjekt. Det er viktig å hjelpe de som virkelig er motivert til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.
Treschow-Fritzøe har gjennom mange år videreutviklet virksomheter og skapt arbeidsplasser, og jeg tror «Sammen for livet» på sin måte kan gjøre det samme for denne målgruppen. Jeg håper prosjektet vil vise vårt sosiale engasjement på en positiv måte!»

tel: 920 98 044

  • Svart Instagram Ikon

©2020 Sammen for livet