En ny start

Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte og domfelte til å få en ny start i arbeidslivet. Sammen for livet bistår både jobbsøker og bedrift med en del tiltak for å få dette til.

SFL var nylig i møte med d|rig i Sandefjord, en innovativ bedrift som jobber innenfor ombruk av IKT-utstyr. De ser på muligheten for å ansette kandidater fra oss i fremtiden.

 

Daglig leder Stig Andersen hadde en tydlig holdning til dette å gi folk en sjanse i arbeidslivet: «Hvis ikke vi tar ansvar – hvem skal gjøre det da? Vi må alle bidra til et bedre samfunn, spesielt vi som er privilegerte, har lederposisjoner med ansvar og mulighet til å påvirke.»

 

Vi er takknemlige for at det finnes bedriftsledere med denne innstillingen.

Vinn-vinn-vinn!

For den straffedømte, for arbeidsgiverbedriften og for samfunnet.

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som er villige til å gi våre folk en ny sjanse – bedrifter som ønsker å bidra i et sosialt entreprenørskap. Vi ønsker sammen med disse bedriftene å få en domfelt til å bli en ansatt og gjennom dette bidra til et tryggere samfunn og en bedre samfunnsøkonomi.

Sammen for livet bistår både bedriften og jobbsøker med en del tiltak for å få dette til, vi samarbeider bla. med NAV rundt økonomiske løsninger. I tillegg følger vi opp kandidaten i 3 år etter ansettelse, begge deler tiltak som er med på minimere arbeidsgivers "risiko".

 

Vi er et tilbud til domfelte som virkelig vil ha en endring i livet – vi kurser, kartlegger og coacher for å sikre at de har den rette innstillingen og motivasjonen.

"Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne" sier Regjeringen. Les her...

Gjør en forskjell

Hittil har vi hatt svært gode resultater. De fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb. Arbeidsgiverne er fornøyde med kvaliteten og innsatsen – «dette vinner alle på» sier flere når vi snakker med bedriftene som har tatt inn kandidater fra SFL.
 

Siden juni 2016 til desember 2019 har vi tatt 59 kandidater inn i prosjektet. 56 av disse har kommet i ordinær jobb eller et utdanningsløp. Jobbsøkerfasen startet FØR løs­latelse = ingen glippsone.

  • 95% har fått jobb/tar utdanning

  • 20% er i behandling/overført NAV

  • Av de som har vært i prosjektet i 3 år, sto 77%  i jobb

gk_ror.png

GK Rør avd Grenland

Sommeren 2019 tok GK Rør avd Grenland inn en kandidat fra Sammen for livet, i et utdanningsløp som rørlegger. Han har fått en fantastisk mulighet og jobber i dag som rørlegger på et stort prosjekt i Skien.
GK Rør ble nominert til prisen «Årets Inkluderingsbedrift» under Næringslivets Fabelaktige Fredag i Larvik i november 2019.