top of page
Gi noen en ny sjanse

Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte og domfelte til å få en ny start i arbeidslivet. Sammen for livet bistår både jobbsøker og bedrift med en del tiltak for å få dette til.

Hittil har vi hatt svært gode resultater. De fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb. Arbeidsgiverne er fornøyde med kvaliteten og innsatsen – «dette vinner alle på» sier flere når vi snakker med bedriftene som har tatt inn kandidater fra SFL.

Vinn-vinn-vinn!

For den straffedømte, for arbeidsgiverbedriften og for samfunnet.

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som er villige til å gi våre folk en ny sjanse – bedrifter som ønsker å bidra i et sosialt entreprenørskap. SFL ønsker å være en døråpner inn i arbeidslivet for de som har hull i CVen, vi forklarer og ufarliggjør hullet. Et inkluderende arbeidsliv er både viktig, bærekraftig og berikende.

Vi ønsker sammen med disse bedriftene å få en innsatt til å bli en ansatt og gjennom dette bidra til et tryggere samfunn og en bedre samfunnsøkonomi.

Sammen for livet bistår både bedriften og jobbsøker med en del tiltak for å få dette til, vi samarbeider bla. med NAV rundt økonomiske løsninger. I tillegg følger vi opp kandidaten i 3 år etter ansettelse, begge deler tiltak som er med på minimere arbeidsgivers "risiko".

 

Vi er et tilbud til domfelte som virkelig vil ha en endring i livet – vi kurser, kartlegger og coacher for å sikre at de har den rette innstillingen og motivasjonen.

"Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne" sier Regjeringen. Les her...

Scandic

scandic_1326.png

Vårt samarbeidet med Scandic er helt i tråd med deres mål om å være det sunneste og mest inkluderende selskapet i hotellbransjen.

 

De mener at de aller fleste fortjener en ny mulighet uavhengig av historie, og at et inkluderende arbeidsliv er både viktig, menneskelig bærekraftig og berikende.

bottom of page