Gi noen en ny sjanse

Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte og domfelte til å få en ny start i arbeidslivet. Sammen for livet bistår både jobbsøker og bedrift med en del tiltak for å få dette til.

Hittil har vi hatt svært gode resultater. De fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb. Arbeidsgiverne er fornøyde med kvaliteten og innsatsen – «dette vinner alle på» sier flere når vi snakker med bedriftene som har tatt inn kandidater fra SFL.

Vinn-vinn-vinn!

For den straffedømte, for arbeidsgiverbedriften og for samfunnet.

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som er villige til å gi våre folk en ny sjanse – bedrifter som ønsker å bidra i et sosialt entreprenørskap. SFL ønsker å være en døråpner inn i arbeidslivet for de som har hull i CVen, vi forklarer og ufarliggjør hullet. Et inkluderende arbeidsliv er både viktig, bærekraftig og berikende.

Vi ønsker sammen med disse bedriftene å få en innsatt til å bli en ansatt og gjennom dette bidra til et tryggere samfunn og en bedre samfunnsøkonomi.

Sammen for livet bistår både bedriften og jobbsøker med en del tiltak for å få dette til, vi samarbeider bla. med NAV rundt økonomiske løsninger. I tillegg følger vi opp kandidaten i 3 år etter ansettelse, begge deler tiltak som er med på minimere arbeidsgivers "risiko".

 

Vi er et tilbud til domfelte som virkelig vil ha en endring i livet – vi kurser, kartlegger og coacher for å sikre at de har den rette innstillingen og motivasjonen.

"Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne" sier Regjeringen. Les her...

Lokal-harbitz.jpg

LOKAL Bevegelsen

LOKALbevegelsen er et fantastisk konsept hvor lokale råvarer og bærekraft er hovedingredienser. På LOKAL Harbitz har de butikk, bakeri og bistro, og her ansatte de en av våre kandidater.

Inger Marie Ommedal, en av eierne, sier: «Sirkulærøkonomi og bærekraft er bærebjelkene i  LOKAL, og vi føler oss både heldige og privilegerte fordi nettopp NN krysset vår vei. Han er en berikelse og et levende bevis på hvor viktig den jobben dere i Sammen for livet gjør er.»