top of page
Mål, motivasjon og jobbsøking

Målet med vårt opplegg er:

 • Deltaker skal bli i stand til å møte det ordinære arbeidsliv med gjeldene krav, forventninger, regler og rettigheter

 • Vi skal utvikle personer til å skaffe seg varig tilknytning til arbeidslivet

 • Hver enkelt skal avklare og synliggjøre sitt mål

 • Vi skal definere hvilke yrkesretninger som passer til den enkelte

 • Vi skal sammen motivere og få frem energi til handlekraft

Vårt tilbud

Opplegget hos Sammen for livet blir ledet av jobbkonsulenter med sertifisering i InFlow24 karriereveiledning. Vi har bred erfaring fra kriminalomsorgen, noe som gir oss en verdifull innsikt i hva innsatte har vært igjennom og har god kunnskap rundt straffegjennomføringsloven, regelverket til kriminalomsorgen og hvilke løsninger som finnes for våre kandidater.

Videre har jobbkonsulentene bakgrunn fra det private næringsliv og vet hvordan prosesser henger sammen og kjenner mekanismene i arbeidslivet.

Målet med tiden hos oss er å bli godt kjent, at kandidat får sosial trening, og ikke minst at man kommer i gang som jobbsøker som skal resultere i en jobb/lærlingplass. Vi går gjennom prosesser med karriereveiledning og refleksjoner, oppgaver og motivasjon hvor vi bruker et verktøy som heter karriereportalen.no.

Ved behov tilrettelegger vi for at man får jobbe med gjeld og nedbetalingsplaner gjennom vår samarbeidspartner WayBack.
 

 • Vi starter med at kandidaten logger seg på karriereportalen.no, og gjør seg kjent med innholdet. I tillegg logger man seg på nav, skatteetaten, altinn, bank og annet for å få nødvendig oversikt.

 • Først oppgave er å se på og definere hvilke mål man har i livet og karrieremessig. Vi diskuterer dette og ser på hvilken retning som er realistiske og fornuftig, og om disse målene henger sammen.

 • Videre kjører man gjennom karriereveiledning med InFlow24 - et verktøy som gir gode refleksjoner om både jobb og livet ellers, definerer egne ressurser, motivasjonsfaktorer, flytsone og stressmomenter.

 • Etter dette gjør man en rekke oppgaver i karriereportalen som går på tankesett og egenmotivasjon.

 • Kandidaten skal gjennom en øvelse som går på å forklare hullet i CVen – vi diskuterer svarene. Kan vi finne noe positivt i erfaringene?

 • Opplæring i CV-skriving, søknadsskriving og jobbintervju

 • Jobbsøking
  - Kandidatene finner aktuelle stillinger og bedrifter
  - SFL sender ut henvendelser med anonym CV til de bedriftene som er aktuelle arbeidsgivere

 • Når det blir aktuelt med jobbintervjuer, reiser kandidat og SFL sammen i 1. gangsintervju

Hvor lang tid prosessen tar, varierer fra kandidat til kandidat. Vi ønsker at kandidaten kommer til oss 2 dager i uken over 6 uker, med mulighet for utvidelse.

mann2.png

Kursdeltaker sier:

Dette gir mening og er veldig engasjerende. For mange vil dette kurset være en livsendring - en endring i riktig retning.

mann3.png

Kursdeltaker sier:

Jeg føler at jeg er på vei ut av "fengselsmodus" nå og på vei tilbake til normalen.

mann1.png

Kursdeltaker sier:

Kurset ga meg refleksjoner over hva jeg skal velge i fremtiden, men også bruke de dumme valgene jeg har gjort før og snu de erfaringene til noe positivt!

bottom of page