top of page
Våre resultater

Hittil har vi hatt svært gode resultater. De aller fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb. Arbeidsgiverne er fornøyde med kvaliteten og innsatsen – «dette vinner alle på» sier flere når vi snakker med bedriftene som har tatt inn kandidater fra SFL.

Siden juni 2016 til til februar 2023 er 137 kandidater tatt inn i prosjektet. 95% av kandidatene som har vært i prosjektet over tid har kommet i jobb, enten gjennom oss eller ved egen hjelp. De aller fleste var i jobbsøkerfase FØR løs­latelse, og unngikk dermed glippsonen.

 

  • 95% har fått minst 1 jobb, mange har fått flere

  • 73% var i jobb/utdanning etter 1 år

  • Av de som har vært i prosjektet i 3 år, sto ca 70% i jobb


SFL i tall.jpg

Motiverende tilbakemeldinger

En av våre jobbkonsulenter fikk denne tilbakemelding fra Friomsorgen (som har ansvar for straffedømte under hjemmesoning) om en av vår kandidater som vi skaffet jobb til::

«Kandidatens situasjon hadde vært helt annerledes hvis ikke du og Sammen for livet hadde tatt i mot ham. Dere har spilt en avgjørende rolle i hans liv - hjulpet han til livsmestring. Krysser fingrene for at han fortsetter å holde kontroll i livet sitt.»

Vi i Sammen for livet er så glade for å være med på å gjøre en forskjell, i dette tilfellet sammen med Friomsorgen i Vestfold! Et godt samarbeide mellom en høyt motivert straffedømt, Friomsorgen og Sammen for livet har sendt vår kandidat et stort steg i riktig retning. Dette er et strålende eksempel på god tilbakeføring!

bottom of page