Påmelding rådgivende samling

Tirsdag 18. juni 2019  |  Kl 09.00 - 13.00  |  Sammen for livets lokaler

SFL samler engasjerte ressurspersoner og etater med ulike innfallsvinkler til jevnlige møter, kalt rådgivende samling. Dette er en møteplass hvor vi utveksler erfaringer og synspunkter, og søker råd innenfor hverandres fagfelt. Bakgrunnen er et felles ønske om å bidra til at flest mulig innsatte/domfelte får seg jobb blir en lovlydig samfunnsborger.

Fyll ut skjema for påmeldding

tel: 920 98 044

  • Svart Instagram Ikon

©2020 Sammen for livet