• SFL

Statsminister Erna Solberg sier:

Oppdatert: 28. mars 2019

”Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en."


SAMMEN FOR LIVET GJØR NOE MED DET: Siden juni 2016 har 45 kandidater med hull i CV-en kommet i jobb gjennom SFL.

1 visning

tel: 920 98 044

  • Svart Instagram Ikon

©2019 by Sammen for livet. Proudly created with Wix.com