• SFL

Vi trenger samarbeidsbedrifter...

Oppdatert: 28. mars 2019

...som ønsker å ta et samfunnsansvar og ansette høyt motiverte personer med hull i CVen.


SAMMEN FOR LIVET hjelper domfelte inn i det ordinære arbeidslivet, og unngår glippsone og utenforskap ved at domfelte er i jobb før løslatelse.


6 visninger

tel: 920 98 044

  • Svart Instagram Ikon

©2019 by Sammen for livet. Proudly created with Wix.com