top of page
  • Forfatterens bildeSFL

Om #inkluderingsdugnad og #utenforskap

I Granavolden-plattformen fra januar 2019 kan vi lese:

"Gjennom inkluderingsdugnaden, integreringsløftet og ny kompetansepolitikk vil regjeringen sikre at folk ikke støtes ut av arbeidslivet og at flere inkluderes. Dette gjelder spesielt personer med nedsatt funksjonsevne, personer med «hull i CV-en», enkelte innvandrergrupper og unge mennesker uten fullført utdannelse. Regjeringen vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransjen, attføringsbedrifter og andre aktører for å få flere i arbeid."

Så hva gjorde egentlig regjeringen?


Sammen for livet AS er en ideell organisasjon som jobber med å få innsatte - folk med hull i CV-en - ut i ordinære jobber med ordinær lønn. Det er viktig for oss at straffedømte blir inkludert i arbeidslivet og samfunnet ellers - all statistikk viser nemlig at arbeid er en av de viktigste faktorene i å forhindre tilbakefall til kriminalitet.


Samfunnsøkonomi

Én soningsplass koster ca 1 mill. kroner i året. I tillegg kommer kostnader rundt selve lovbruddet, forsikringspenger, rettsvesen, rehabilitering, helsekostnader for pårørende og ofre, osv. Det er store økonomiske ringvirkninger, og beregninger viser at det koster samfunnet omlag 10 mill. kroner pr år hvis en innsatt slippes ut som aktiv kriminell. Når SFL skaffer jobb med lønn til straffedømte, ser vi at så og si ingen faller tilbake til kriminalitet = samfunnet sparer enorme summer. De straffedømte tilfører i stedet penger til felleskassa gjennom å bli lønnsmottakere og skattebetalere. Og vi får et tryggere samfunn.


Enorme besparelser

SFL har hjulpet over 50 straffedømte inn i jobb siden oppstarten i 2016. Over 70% av disse står fortsatt i jobb. Vi har gjentatte ganger søkt om midler over statsbudsjettet, da våre tjenester er gratis og vi derfor ikke har noen inntjening. Vi kan vise til resultater som overgår de fleste andre tiltak som tilbys denne målgruppen.


Vi håper regjeringen nå gjør alvor av sine planer, og bidrar til et inkluderende arbeidsliv ved å bevilge penger til Sammen for livet AS, slik at vi kan fortsette den viktige jobben. Uteblir disse midlene også i år, ser det ut til at Sammen for livet dessverre må legge ned sine tjenester.

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page