top of page

Fra innsatt til ansatt

Vi hjelper motiverte straffedømte ut i det ordinære arbeidslivet, og er ute etter samarbeidsbedrifter som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte til å få en ny start.

Glippsone og utenforskap - Sammen for livet har svaret på myndighetenes oppfordring til inkludering

Fra en domfelt er ferdig sonet til han/hun er i aktivitet gjennom NAV går det ofte flere måneder. Disse månedene er den mest sårbare perioden for de som nettopp har sonet. I denne «glippsonen» er det mange som faller tilbake til ny kriminalitet.

Sammen for livet jobber med å få straffedømte ut i arbeid eller utdanning før det oppstår glippsone. Vi forsøker å være en døråpner, og forklare og ufarliggjøre hull i CVen for en potensiell arbeidsgiver. Et inkluderende arbeidsliv er både viktig, bærekraftig og berikende.

STOR TAKK

SKB_logo.png

Vi er så takknemlige for den økonomiske støtten vi igjen mottar fra SKB i 2023.


SFL fikk i september 2021 godkjent vår søknad om samarbeid med Stiftelsen Kaare Berg. Dette innebærer en betydelig økonomisk støtte fra stiftelsen over flere år, som vil gjøre vår finansiering mer forutsigbar.


Stiftelsen fokuserer blant annet på bekjempelse av utenforskap, lavterskel rusavhjelpende tiltak, og vi vil fremover dra veksler på hverandres kunnskap, kompetanse og erfaringer. Stor takk til Stiftelsen Kaare Berg!

For 2023, 2022 og 2021 mottok SFL støtte fra Vernelagsstiftelsen, et kjærkommment finansielt bidrag til vår drift.

 

Stiftelsens formål er å bidra til at dømte underlagt en frihetsrelatert straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud for å hindre ny kriminalitet og gi et tryggere samfunn.
Stor takk til Vernelagsstiftelsen!

Vernelagstiftelsen.JPG

”Det er helt nødvendig samfunnsøkonomisk at vi får flere folk som har hull i CVen tilbake igjen i jobb."

Statsminister Erna Solberg

Vi trenger samarbeidsbedrifter

Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte og domfelte til å få en ny start i arbeidslivet. SFL bistår både jobbsøker og bedrift med en del tiltak for å få dette til, vi samarbeider bla. med NAV rundt økonomiske løsninger. Kan du ansette en domfelt med hull i CV-en?

 

Vi er et tilbud til innsatte som virkelig vil ha en endring i livet – vi kurser, kartlegger og coacher den innsatte for å sikre at de har den rette innstillingen og motivasjonen. I tillegg følger vi opp kandidaten i 3 år etter ansettelse.

Erna solberg.png

”Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en."

Statsminister Erna Solberg

Les mer om dette på regjeringen.no

Myndighetenes utfordringer
glippsone, soningsforløp, frigang

Glippsone og utenforskap

Fra en innsatt/domfelt er ferdig sonet til han/hun er i aktivitet gjennom NAV går det ofte flere måneder. Disse månedene er den mest sårbare perioden for de som nettopp har sonet. I denne «glippsonen» er det mange som faller tilbake til ny kriminalitet.

kostnader ved kriminalitet

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomisk er SFLs modell en vinner - kommunene både sparer og tjener penger på at SFL får innsatte/domfelte raskt i jobb. Personen blir skattebetaler, og sparer det norske samfunnet for store beløp.

«Jeg synes dette er et flott initiativ og et spennende prosjekt. Det er viktig å hjelpe de som virkelig er motivert til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.
Treschow-Fritzøe har gjennom mange år videreutviklet virksomheter og skapt arbeidsplasser, og jeg tror «Sammen for livet» på sin måte kan gjøre det samme for denne målgruppen. Jeg håper prosjektet vil vise vårt sosiale engasjement på en positiv måte!»

Michael Stang Treschow
Kontakt oss

Om du er innsatt, tidligere straffedømt, pårørende eller en bedrift som ønsker et samarbeide - kontakt oss!

 

Ikke skriv sensitiv informasjon i kontaktskjema.

Elveveien 36, 3262 Larvik
tel: 920 98 044

 

Keysersgt 5, 0165 Oslo

tel: 911 93 222

 

Dine detaljer er sendt!

bottom of page