Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte til å få en ny start i arbeidslivet.

Fra innsatt til ansatt

Glippsone og utenforskap - Sammen for livet har svaret på myndighetenes oppfordring til inkludering.

Fra en innsatt/domfelt er ferdig sonet til han/hun er i aktivitet gjennom NAV går det ofte flere måneder. Disse månedene er den mest sårbare perioden for de som nettopp har sonet. I denne «glippsonen» er det mange som faller tilbake til ny kriminalitet.

Sammen for livet jobber med å få straffedømte ut i arbeid eller utdanning før det oppstår glippsone.

”Det er helt nødvendig samfunnsøkonomisk at vi får flere folk som har hull i CVen tilbake igjen i jobb."

Statsminister Erna Solberg

Aktuelt
Vi trenger samarbeidsbedrifter

Vi er ute etter samarbeidspartnere som ser verdien av – både for sin egen bedrift, men også for samfunnet – å hjelpe innsatte og domfelte til å få en ny start i arbeidslivet. SFL bistår både jobbsøker og bedrift med en del tiltak for å få dette til, vi samarbeider bla. med NAV rundt økonomiske løsninger. Kan du ansette en domfelt med hull i CV-en?

 

Vi er et tilbud til innsatte som virkelig vil ha en endring i livet – vi kurser, kartlegger og coacher den innsatte for å sikre at de har den rette innstillingen og motivasjonen. I tillegg følger vi opp kandidaten i 3 år etter ansettelse.

Erna solberg.png

”Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og de som har pådratt seg hull i CV-en."

Statsminister Erna Solberg

Les mer om dette på regjeringen.no

Myndighetenes utfordringer

Glippsone og utenforskap

Fra en innsatt/domfelt er ferdig sonet til han/hun er i aktivitet gjennom NAV går det ofte flere måneder. Disse månedene er den mest sårbare perioden for de som nettopp har sonet. I denne «glippsonen» er det mange som faller tilbake til ny kriminalitet.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomisk er SFLs modell en vinner - kommunene både sparer og tjener penger på at SFL får innsatte/domfelte raskt i jobb. Personen blir skattebetaler, og sparer det norske samfunnet for store beløp.

«Jeg synes dette er et flott initiativ og et spennende prosjekt. Det er viktig å hjelpe de som virkelig er motivert til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.
Treschow-Fritzøe har gjennom mange år videreutviklet virksomheter og skapt arbeidsplasser, og jeg tror «Sammen for livet» på sin måte kan gjøre det samme for denne målgruppen. Jeg håper prosjektet vil vise vårt sosiale engasjement på en positiv måte!»

Kontakt oss

Om du er innsatt, tidligere straffedømt, pårørende eller en bedrift som ønsker et samarbeide - kontakt oss!

Elveveien 36, 3262 Larvik, Norge

tel: 920 98 044

tel: 920 98 044

  • Svart Instagram Ikon

©2020 Sammen for livet